Nederlandse Galerie AssociatieKunst koop regeling


Stand 58


Opá5 juniásloot de Kunstrai2016 haar deuren. In de blog vindt u de laatste Nieuwsbrief met een terugblik op deze beurs en een catalogus van de getoonde werken.
Galerie Bianca Landgraaf neemt in 2016 deel aan drie beurzen. In januari 2106 was dat Realisme de beurs voor hedendaagse figuratieáin deáCruise Terminal aan het IJ in Amsterdam en in april 2016 de ArtBreda de Kunst en Antiek beursáin Breda.á
Naar aanleiding van de deelname aan de Kunstrai 2016 organiseren wij weer een aantal atelierbezoeken.(zie ook de Nieuwsbrief)
Deze Atelierbezoeken organiseren wijávoor diegenen die de intentieáhebben om nu of in de toekomstáeen werk van de kunstenaar aan te schaffen of reedsáeen werk van hem/ haar bezitten. Zij biedenámeer inzicht en verdieping in de ontwikkeling van het werk. En natuurlijk ook om de kunstenaar in zijn/haar eigen omgeving te kunnen ontmoeten. Deze werkwijze is voor veel mensen een enorme verrijking in hun ervaring van het werk, merken wij veelal uit reacties. Het toont de blijvende meerwaarde en het belang van goede samenwerking tussen 'galerie' en kunstenaar. Ook om een kwalitatief hoogwaardig aanbod voor de aspirant koper te waarborgen.

Lees ook onze BLOG .
*Atelierbezoeken zijn niet bedoeld noch geschikt voor diegenen die -als amateur- slechts ge´nteresseerd zijn in de technische beschouwing van het werk. Maar voor hen die nu of in de toekomst werk van een kunstenaar willen aanschaffen.