Galerie Bianca Landgraaf
< terug

 


Bianca Landgraaf, die haar eerste galerie in 1972 oprichtte, kan inmiddels bogen op bijna 40 jaar ervaring in de kunstsector in Nederland. Zij heeft dit geliefde vakgebied zien veranderen. De factor 'tijd' speelt hierin een belangrijke rol. Er is namelijk steeds minder tijd om een galerie te bezoeken, kunst te ervaren en te beleven en om een gevoel en een mening te ontwikkelen over artistieke expressie. Gedachte en materiaal zijn voor Bianca Landgraaf bepalende vaste waarden in de kunst. De manier waarop kunst de dialoog aangaat met de wereld verandert en kan op verschillende wijzen plaatsvinden, ook zonder galerie. Mede door het toenemend aantal beurzen en het gebruik van Internet is het bezoek aan galeries sterk afgenomen en zal de functie van de galerie, naar haar mening, in het algemeen veranderen. Deze ontwikkeling vraagt om een nieuwe aanpak. Naast grootschalige beurzen blijft er behoefte bestaan aan een breder aanbod op kleinere schaal. 

Daarom sloot Bianca Landgraaf in oktober 2013 de deuren van de galerie aan de Zomertuin om een andere deur te kunnen openen. Een nieuwe deur naar een ander samenwerkingsverband. De galerie van de 21e eeuw opereert, volgens haar, minder individueel en maakt deel uit van een collectief van verschillende soorten vakmanschap, wellicht onder één dak. De bezoeker, die steeds minder tijd heeft, krijgt een uitgebreider palet aan creativiteit aangeboden. 

Bianca Landgraaf gaf met de tentoonstelling ‘Een nieuwe lente...’ in samenwerking met Carla Koch van de gelijknamige galerie uit Amsterdam en Marie José van den Hout van Galerie Marzee uit Nijmegen voor het eerst invulling aan deze nieuwe samenwerkingsvorm. Zij nodigde de twee gewaardeerde collega galeriehouders uit om samen met haar onder één dak te exposeren. Beide galeriehouders als toonaangevende specialisten op hun vakgebied en vertegenwoordigers van een groep gerenommeerde internationale kunstenaars en ontwerpers. De samenwerking was inspirerend en de reacties van het publiek lovend. Zij sterken Bianca Landgraaf in de overtuiging dat het tijd is om het roer om te gooien. 

Wij bedanken onze gewaardeerde groep vrienden en bezoekers van de galerie in Laren in de afgelopen jaren en hopen hen ook de komende jaren weer op beurzen of anderszins te  mogen begroeten. Volg de galerie van nu af aan ook op blog.galeriebiancalandgraaf.nl voor actualiteiten.